Vergoedingsrecht op investering in aflossing hypotheek tijdig vastleggen

Bij huwelijken op huwelijkse voorwaarden kan het voorkomen dat een van de partners uit privévermogen aflost op de gezamenlijke hypotheeklening voor hun gezamenlijke woning. Of die partner hiermee automatisch een vergoedingsrecht ten opzichte van zijn of haar partner krijgt, is nog maar de vraag. In de huwelijkse voorwaarden moet namelijk worden vastgelegd wanneer sprake is van een vergoedingsrecht. Als dat wel is vastgelegd maar niet is nageleefd, is er geen sprake van een vergoedingsrecht.

Soms wordt in huwelijkse voorwaarden afgesproken dat in dergelijke gevallen binnen een beperkte periode nadat het geld aan het privévermogen van een van de partners is onttrokken, de partners in een schriftelijke overeenkomst moeten hebben vastgelegd dat sprake is van een vergoedingsvordering. Als zij dat doen, is de vergoeding gelijk aan het bedrag of de waarde op het moment van de onttrekking. Het doet dan niet ter zake of het onttrokken bedrag is besteed.

Als beide partners niet schriftelijk hebben vastgelegd dat er sprake is van een vergoedingsvordering, dan wordt de onttrekking beschouwd als bestemd voor voldoening van de kosten van de huishouding en is er ook geen sprake van een vergoedingsrecht.

Wilt u meer weten over vergoedingsrechten binnen huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.