Verkoop huis tegen te lage prijs levert schenking eigen woning op

Omdat
dit nogal eens vragen opriep heeft de staatssecretaris hierin duidelijkheid
verschaft. De basis voor de vrijstelling ligt in de Successiewet. De
vrijstelling is van toepassing als de schenking omvat:

 • een
  huis waarin de ontvanger zelf gaat wonen,
 • een
  bedrag voor het kopen van een eigen huis,
 • een
  bedrag waarmee het eigen huis verbeterd of onderhouden wordt,
 • een
  bedrag voor afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming,
 • een
  bedrag voor aflossing van eigenwoningschuld.

Als
een huis voor een lagere prijs wordt verkocht, dan dat er in het economisch
verkeer voor had worden betaald, kan de fiscus oordelen dat er sprake is van
een schenking. Echter, dit staat niet als basis in de Successiewet en kan
daarmee op die grond niet worden gezien als een schenking voor eigen woning en
ook niet aanmerking komen voor de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Eind
vorig jaar heeft de staatssecretaris bepaald dat op grond van een redelijke
wetstoepassing aanschaf van een eigen woning tegen een lagere prijs dan de
waarde in het economische verkeer, ook een beroep kan worden gedaan op de
verhoogde vrijstelling eigen woning.
Aanvullend
is bepaald dat het beroep op de verhoogde vrijstelling ook wordt gehonoreerd
als de ontvanger op de dag van de schenking 40 jaar wordt. In de wet staat dat
het geldt voor de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Verder is nu duidelijk
geworden dat de vrijstelling ook van toepassing is bij kwijtschelding van een
eigenwoningschuld en bij kwijtschelding van de koopprijs uiterlijk per datum
van de juridische levering.

Wilt
u meer weten over de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Bel ons voor
het maken van een afspraak.