Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken

Ondanks maatregelen om BV-fraude tegen te gaan, is het wel gewoon toegestaan om als eigenaar/grootaandeelhouder om aandelen in de BV te verkopen voor een laag bedrag, zodat de nieuwe aandeelhouder de schulden van de BV overneemt. In dergelijke gevallen mag van de koper worden verwacht dat hij – gelet op de nog aanwezige schulden – grondig onderzoek doet naar de motieven en achtergronden van de koper, zodat hij er van mag uitgaan dat de koper de BV zal voortzetten.

In een recente casus had de verkoper ook onderzoek gedaan, waaruit hij naar eigen zeggen niets vreemds had kunnen ontdekken. Desondanks bleek uit dat onderzoek dat de koper eerder met faillissementen en schuldsaneringen te maken had. Zelfs een simpele zoekopdracht op internet kan laten zien of een koper bij eerdere faillissementen betrokken is geweest. Als de aandelen bovendien voor een uitzonderlijk lage prijs zijn overgedragen, gaan ook voor rechters alle bellen rinkelen.

Wie willens en wetens het risico neemt dat de over te dragen BV haar verplichtingen naar schuldeisers niet meer kan nakomen, trekt zich te weinig aan van de belangen van de schuldeiser(s) en handelt daarmee onzorgvuldig en daarmee ook onrechtmatig tegenover de nog bestaande schuldeiser(s) van de BV.

Wilt u meer weten over het verkopen van (de aandelen in) uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.