Wel of geen schenkbelasting bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan voor partners een aanleiding geven om huwelijkse voorwaarden te willen maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kan in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de echtgenoten. Bijvoorbeeld als echtgenoten eerst buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een gemeenschap van goederen.

 

Bij de presentatie van het Belastingplan 2018 werden nieuwe wettelijke regels voorgesteld om te beoordelen of bij het aangaan van een huwelijk of het maken van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting moest worden betaald. De bedoeling van deze wetgeving was om misbruik tegen te gaan door mensen die bij het aangaan van een huwelijk of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting willen ontgaan. De Tweede Kamer vond echter dat door dit voorstel te ver ging en te veel burgers zouden worden geraakt en de Staatssecretaris van Financiën heeft vervolgens het voorstel opnieuw bekeken en nu nieuw beleid bekend gemaakt.

Uit dit beleid blijkt wanneer geen sprake zal zijn van heffing van schenkbelasting, namelijk:


  1. een huwelijk aangaan zonder huwelijkse voorwaarden leidt niet tot heffing;

  2. het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij wordt aangesloten bij het wettelijk huwelijksvermogensregime leidt ook niet tot heffing ;

  3. het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij de echtgenoten zich over en weer verplichten om bij echtscheiding en overlijden, of alleen bij overlijden, op gelijke voet met elkaar af te rekenen conform de wet zoals die voor en na 1 januari 2018 geldt, leidt ook niet tot heffing van schenkbelasting. In dit beleid is overigens geen gelijke regeling voor samenwoners genoemd, die kunnen mogelijk een beroep doen op een brief van de Belastingdienst uit 2013;

  4. als de partners samen een eigen woning hebben en in de huwelijkse voorwaarden hebben vastgelegd dat een echtgenoot meer eigen vermogen heeft ingebracht en de ander een schuld aan de inbrengende echtgenoot heeft, is – onder voorwaarden – geen schenkbelasting verschuldigd;

  5. als partners huwelijksvoorwaarden maken waarbij wordt afgesproken een algehele gemeenschap van goederen aan te houden, maar waarbij zij verder afspreken om bij ontbinding van het huwelijk niet op gelijke basis, maar ongelijk te verdelen. Er wordt dan geen schenkbelasting geheven als de meest vermogende echtgenoot na de verdeling nog ten minste vijftig procent heeft van het gemeenschappelijk vermogen, en maximaal de gerechtigdheid die hij voordien al had. Dit geld ook als de partners niet overgaan naar een gemeenschap van goederen maar afspreken aan het eind van het huwelijk ongelijk te verrekenen.

Wilt u meer informatie over het aangaan van huwelijkse voorwaarden neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder!