Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan in verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet zijn de volgende:

  1. het meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen, dan kan dat nog maximaal 5 jaar. Op 1 juli 2026 komt het betreffende artikel in de statuten automatisch te vervallen. Indien de statuten na 1 juli van dit jaar wijzigen, moet ook deze regeling vervallen;
  2. u bent verplicht in statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
  3. u bent tevens verplicht een regeling over tegenstrijdige belangen in de statuten op te nemen. Een bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over het betreffende onderwerp.

De statuten van uw vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen.

Maar wanneer de statuten, op welk onderdeel dan ook, na 1 juli van dit jaar worden gewijzigd, dan moet het meervoudige stemrecht vervallen in de statuten. Bent u van plan de statuten in de loop van dit jaar te gaan aanpassen, dan is het advies om (ruim) vóór 1 juli contact met ons op te nemen, zodat wij u tijdig kunnen adviseren.