Zakelijke motieven leidend bij splitsing onderneming

De splitsingsfaciliteiten zijn bedoeld om ondernemers in staat te stellen dergelijke structuurwijzigingen zonder heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting te laten verlopen. Wilt u de faciliteiten toepassen, moet u wel aan voorwaarden voldoen.

Een van die voorwaarden is dat de splitsing moet zijn ingegeven door zakelijke motieven, die moeten de hoofdmoot van de motieven vormen. Daarom is het van belang om toepassing altijd eerst met de fiscus af te stemmen.

 

Zo diende vorig jaar een zaak voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarin uiteindelijk de splitsingsfaciliteit in de vennootschapsbelasting wel werd toegekend, maar die in de overdrachtsbelasting niet. Dat kwam omdat de aandelen van de afgesplitste vennootschap binnen drie jaar na de splitsingsdatumwaren verkocht. Daarmee vervielen in dit geval de zakelijke overwegingen die ten grondslag lagen aan de splitsing. Dit kan anders zijn indien het tegendeel kan worden aangetoond. Het enkele feit dat de splitsing plaats vindt in het kader van een verkoop van een gedeelte van een onderneming is voor de rechtbank niet voldoende om zakelijke motieven aan te nemen.

 

Wilt u uw onderneming gaan overdragen en voorziet u daarbij een splitsing? Weet dan dat de Belastingdienst scherp kijkt of de motieven voor splitsing echt zakelijk zijn dan wel alleen de schijn wekken dat te zijn. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.