Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) juicht dit voorstel toe. Zo kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, zoals hun poortwachtersrol, beter uitoefenen. De KNB heeft eerder bepleit dat notarissen in het Handelsregister mogen zoeken op natuurlijke personen. Zo kunnen notarissen meer bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Ook de advocatuur kan zich vinden in dit voorstel. Tegelijkertijd moeten hiervan geen wonderen worden verwacht. Het kan buitengewoon lastig zijn om onderlinge dwarsverbanden in een netwerk van ondernemingen te duiden.

Bestuursverbod

Een ander belangrijk punt in het ontwerpbesluit is de registratie van bestuursverboden. Om te kunnen controleren of de voorgenomen benoeming van een persoon niet wordt belemmerd door een bestuursverbod, krijgt de notaris toegang tot de naam en de geboortedatum van de personen die met een bestuursverbod zijn geregistreerd. De KNB en de advocatuur pleiten ervoor dat ook de geboorteplaats van de betrokken personen inzichtelijk wordt voor de notaris. Dit moet het risico op persoonsverwisseling bij de toepassing van een bestuursverbod verkleinen.

Wilt u meer weten over het oprichten van vennootschappen en dergelijke en de controle op natuurlijke personen daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak.