Zonder samenlevingscontract toch vergoedingsrecht partners mogelijk

Partners kunnen in elk geval geen rechten ontlenen aan de regels voor echtgenoten en geregistreerde partners. Met een overeenkomst zouden beide partners nog kunnen profiteren van hetgeen – met inachtneming van de bedoeling van de overeenkomst – uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

Zonder overeenkomst ontstaat een mogelijk ongewenste situatie voor beide partners. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het woonhuis van een van beiden is en de ander tijdens de samenwoning verbouwingskosten betaalt, omdat de eigenaar-partner daartoe niet in staat is. Bij het einde van de relatie komt de vraag op of de partner die de verbouwingskosten heeft betaald, recht heeft op vergoeding door de andere partner. Juridisch gezien is het echter zo dat – ook al is er geen samenlevingscontract of andere overeenkomst – in hun rechtsverhouding ook de redelijkheid en billijkheid een rol spelen. Het feit dat zij gaan samenwonen, heeft namelijk automatisch gevolgen voor hun vermogensrechtelijke verhouding.
Dit brengt echter niet met zich mee dat in de voorbeeldsituatie een recht op vergoeding van de verbouwingskosten ontstaat, tenzij er bijzondere feiten en omstandigheden worden aangetoond. Het is daarom aan te raden om in dergelijke omstandigheden een overeenkomst te sluiten

Wilt u meer weten over vergoedingsrecht tussen samenwoners? Bel ons voor het maken van een afspraak.