Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering

(Bron KNB) De Nederlandse aanpak van witwassen en financiering van terrorisme heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt en is robuust, maar kan nog beter. Voornaamste verbeterpunt is het voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Dat concludeert een rapport van de Financial Action Task Force (FATF).

Om misbruik van rechtspersonen te voorkomen, moeten onder meer banken, notarissen en advocaten meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden zijn. Oftewel, wie zijn de ultimate beneficial owners (UBO’s)? Ook stelt de FATF dat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren beter moet, evenals het toezicht daarop.

UBO-register

Een andere aanbeveling van de FATF is dat Nederland zich meer zou moeten inspannen om ervoor te zorgen dat het UBO-register wordt gevuld met nauwkeurige informatie over de UBO’s van rechtspersonen die in Nederland actief zijn. Het kabinet reageert in het najaar op de aanbevelingen van de FATF.