ANBI-regeling en regeling giftenaftrek worden verbeterd

Zo
komt er een eenvoudig invulscherm voor de giftenaftrek in de IB-aangifte, waar
slimme technologie achter zit. U kunt daaruit de door u begunstigde instelling
kiezen. Daarnaast wordt ook de liquidatiebepaling versoepeld. Dat is een
verplichte bepaling in de statuten van een ANBI waaruit blijkt dat bij
opheffing een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. Niet alle
statuten bevatten een dergelijke bepaling.

Een
andere voorgenomen maatregel is het verduidelijken van het bestedingscriterium
(anti-oppoteis) en afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften. Ook
gaat de Belastingdienst de communicatie en dienstverlening verbeteren voor
kleinere ANBI’s die vooral met vrijwilligers werken
Voor
een aantal voorstellen is wetgeving nodig. Het kabinet dat de nieuwe regels per
1 januari 2021 zullen ingaan.

Wilt
u meer weten over de regels bij het aanvragen of hebben van een ANBI- of
SBBI-status? Bel ons voor het maken van een afspraak..