Financiële afspraken na echtscheiding achteraf niet naar tevredenheid

De
financiële consequenties van een echtscheiding zijn voor de meeste betrokkenen
een grote bron van zorg. Desondanks schakelt bijna de helft daarvan daarbij
geen professionele hulp in. Dat heeft te maken met onwetendheid over de aanpak
er van en over mogelijke hulpinstanties.

Wilt
u meer weten over de mogelijkheden van financiële en juridische afspraken bij
echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.