Bescherming in BV groter dan in eenmanszaak

Naast de vele voordelen van de BV kleven en er voor kleine ondernemers ook wel nadelen aan de rechtsvorm.

Buiten kijf staat dat de BV u in privé beter beschermt tegen aansprakelijkheid doordat privé- en zakelijk vermogen van elkaar gescheiden wordt. Leveranciers en dienstverleners die producten en diensten aan de onderneming leveren, kunnen zich echter wel op de overstappende ondernemer in privé verhalen voor schulden die betrekking hebben op afspraken en contracten die vóór de overstap zijn aangegaan. Als de BV die verplichting netjes nakomt, is er uiteraard niets aan de hand. Overweegt u de overstap te maken, realiseer u dan dat de BV niet uw privé aansprakelijkheid voor bestaande vorderingen wegneemt.

Voorkom ook dat u, wanneer u faillissement vreest en om die reden overstapt, nog even snel wat onderdelen uit de activa voor een te lage prijs van de hand doet en daarmee uw schuldeisers tekort doet. De curator zal u dan aanspreken op een zogenaamde paulianeuze handeling (kwade trouw). Voorkomt u dergelijke handelingen, dan leidt het in slechte tijden overstappen naar de BV niet tot een paulianeuze handeling
Voor leveranciers en dienstverleners is het net als voorheen ook in deze situatie zaak om de solvabiliteit van hun klanten na te gaan. Daarmee kunnen zij zichzelf meer zekerheid verschaffen. Instrumenten die zij daartoe hebben zijn onder meer het vragen van een voorschot, eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen of factoring.

Wilt u meer weten over de overstap van eenmanszaak naar BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.