Hogere hypotheek niet altijd voordelig

Vanaf 2021 kan waarschijnlijk een groter deel van het laagste inkomen van tweeverdieners mee gaan wegen bij de maximaal mogelijke hypothecaire lening. Een mogelijke tweede maatregel die ook gunstig uit kan pakken is dat ook de studieschuld minder zwaar gaat meewegen. Het kabinet heeft dit advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ter consultatie voorgelegd aan ieder die hier een reactie over wil geven.

Het aandeel van het laagste inkomen dat meetelt in de berekening van de maximale hypotheek stijgt in de plannen van 80 naar 90%. De afweging die gemaakt zou moeten worden in of de last nog kan worden opgebracht als een van de inkomens wegvalt. In de huidige economisch onzekere tijd is dat geen overbodige vraag. Bent u niet zeker van de bestendigheid van uw inkomen, dan is het verstandig om niet het maximaal toegestane hypotheekbedrag te lenen.

Het kabinet overweegt de versoepeling om enerzijds meer vrouwen te stimuleren (meer) te gaan werken en anderzijds vanwege aanpassing aan de realiteit. Tweeverdieners zijn de afgelopen jaren meer in inkomen gestegen dan eenverdieners. Echter, het risico van wegvallend inkomen of een scheiding blijven grote risico’s, die een gedegen afweging vragen.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die u aangaat in een hypotheekakte? Bel ons voor het maken van een afspraak.