Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille curator al aan de slag om het faillissement en een eventuele doorstart voor te bereiden. De stille curator krijgt van de rechtbank twee weken de gelegenheid om te bekijken of een eventuele doorstart tot de mogelijkheden behoort. In deze periode krijgen ook werknemers een stem. De stille curator moet de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij zijn werk betrekken. Bij afwikkeling van het faillissement krijgen werknemers een zetel in de voorlopige commissie van schuldeisers. Op die manier worden de belangen van werknemers beter gewaardborgd, een faillissement heeft immers grote gevolgen voor werknemers.

Ook de aandeelhouders worden in deze onderzoeksperiode betrokken. Dat is vooral belangrijk als er sprake is van een moedermaatschappij die zich garant stelt voor de schulden van de dochter.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.