Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schuld aantreffen, kunnen zich beroepen op een nieuwe regel in de wet. Die regel houdt in dat wanneer zij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek indienen bij de kantonrechter, deze hen kan machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.
Zodra de erfenis is vereffend of verdeeld, kan de erfgenaam toch nog ontheffing krijgen om de onvoorziene schuld te betalen. Dat geldt uiteraard alleen als de schuld niet uit de erfenis zelf kan worden betaald.
Erfgenamen hebben wel een een onderzoeksplicht. De verwachting van de overheid is daarom dat er niet snel sprake zal zijn van een onverwachte schuld.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een erfenis in het algemeen of een erfenis met schulden in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.