De personenvennootschap van zegen tot last

Toch
kent de personenvennootschap ook een paar nadelen, zoals de aansprakelijkheid
van de vennoten tegenover schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor de eigen
schulden maar ook voor die van toetredende en uittredende vennoten. Het geldt
zelfs voor de schulden van reeds uitgetreden vennoten.

Zorg
dat zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor wat
en waarom aansprakelijk is. Realiseer u ook dat als er een grote
aansprakelijkheid te duchten is, het verstandig kan zijn om de activiteiten in
een andere rechtsvorm te gieten.

Zorg
ook dat u regelmatig alles wat is overeengekomen tegen het licht houdt, vooral
ook omdat er opnieuw nieuwe wetgeving op dit gebied aan zit te komen.

Naast
de aansprakelijkheden en wat u bent overeengekomen kan het aantrekkelijk zijn
om ook te zorgen voor een fiscaal zo optimaal mogelijke inrichting en te kiezen
voor een voor uw bedrijfsvoering passende rechtsvorm.