Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

Het nieuwe
huwelijksvermogensrecht kan voor partners reden zijn om huwelijkse voorwaarden
te maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kunnen
in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de
echtgenoten. Dat is bijvoorbeeld het geval als echtgenoten eerst buiten
gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een
gemeenschap van goederen.

Het verschuiven van
vermogen tussen echtgenoten kan echter wel een schenking inhouden waarover
schenkbelasting betaald moet worden. Het is niet altijd even duidelijk wanneer
daarvan sprake was. Om daar verandering in te brengen zou de wet worden
veranderd om meer duidelijkheid te geven in welke gevallen sprake is van een
belaste schenking bij het huwen, aangaan of wijzigen van huwelijkse
voorwaarden.

Deze voorstellen
zijn echter inmiddels van tafel. Het blijft daarmee in sommige gevallen wel
onduidelijk wanneer er wel en wanneer geen sprake is van een schenking. Wij geven
u graag inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes. Bel ons voor het maken
van een afspraak.