Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Deze kabinetsreactie wijkt af van
het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om
onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap wettelijk mogelijk te
maken. De commissie had liever gezien er voor alle ouders volwaardig ouderschap
is.

Nieuwe gezinsvormen

Steeds meer kinderen groeien op in
nieuwe gezinsvormen en hebben meer dan twee ouders die voor hen zorgen. Omdat
er tot nu toe maar twee ouders het gezag konden hebben over een kind, was het
voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen lastig om te bepalen of een ouder
besluiten mag nemen voor het kind. ‘Dit is niet in het belang van het kind,’
lichtte Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming toe. ‘Daarom gaan we
deelgezag mogelijk maken voor personen die een belangrijke rol spelen in de
verzorging en opvoeding van het kind.’

Erfenis

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft op verzoek van het
ministerie van Justitie en Veiligheid geadviseerd over deze vraagstukken. Zo stelde de KNB dat een kind met meer dan twee ouders zonder wijziging van Boek 4 van al zijn
ouders erfgenaam is, met alle daaraan verbonden gevolgen. Dat past in de visie
van de Staatscommissie op volwaardig ouderschap. Omdat het kabinet nu niet
kiest voor volledig gezag, verandert er nu ook niets in het erfrecht.

Wilt u meer weten over (deel)gezag? Bel ons voor het maken van een afspraak.