Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Op grond van de richtlijn moeten lidstaten het mogelijk maken dat
bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In
Nederland gaat het in ieder geval om bv’s. Volgens minister Sander Dekker voor
Rechtsbescherming zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk
worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus inclusief een rol van de
notaris bij de oprichting van een bv. Dit heeft Dekker onlangs laten weten in
antwoord op Kamervragen. ‘Mede in het kader van de implementatie van de
richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van bv’s in
Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte
uitgewerkt, aldus de minister.

Digitale identificatie en ondertekening

Op grond van de richtlijn moeten bv’s
volledig online kunnen worden opgericht zonder dat de oprichters voor de
notaris moeten verschijnen. Naast een digitale akte zullen daarom ook digitale
identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarbij
zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale
handtekening van groot belang. Mede om digitale oprichting van bv’s mogelijk te
maken, werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de
ontwikkeling van deze digitale instrumenten onder de (werk)naam NotarisID.

Voorkoming van fraude en misbruik

Digitalisering staat bij de KNB hoog op
de agenda. Om tot (verdere) digitalisering van (registratie)processen en
innovatie in de vastgoed- en vennootschapsketen te komen, pleit de KNB al
langer voor introductie van een digitale notariële akte. Dat wil zeggen: een
akte die in plaats van op papier als digitaal document wordt ondertekend.
Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening
kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de
maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en
rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

Wilt u meer weten over het oprichten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.