Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij al betaalde verbouwingskosten

De
fiscus dacht zijn slag te slaan met het argument dat een succesvol beroep op de
vrijstelling alleen mogelijk is voor zover de verbouwingskosten na de
schenkingsdatum zijn betaald. De rechter gaf vervolgens les: voor een succesvol
beroep op deze vrijstelling moet zijn voldaan aan de betalingseis,
bestedingseis en bewijsplicht. In dit geval waren betaling en besteding
overduidelijke handelingen.
Blijft
over de bewijsplicht. Om daaraan te voldoen is het niet per se noodzakelijk dat
de besteding na de schenking wordt gedaan. Immers, de wet bepaalt dat een
schenkingsaanslag wordt berekend over alle schenkingen die in een kalenderjaar
zijn gedaan.

In
dit geval was daarom van belang dat de ontvanger van de schenking de betaling
van de schenking en de betaling van de verbouwingskosten kon aantonen. Wanneer
die in het kalenderjaar hebben plaats gevonden en welke betaling het eerst is
gedaan, is daarbij niet van belang.
Het
geschonken bedrag moet aan het eigen huis zijn besteed in het jaar waarin een
beroep op de schenkingsvrijstelling is gedaan, dan wel in de twee
daaropvolgende kalenderjaren. Dat leidt tot de conclusie dat verbouwingskosten
ook worden kunnen betaald vóórdat een schenking is ontvangen.

Wilt u meer weten over schenkingen in
het algemeen of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in het bijzonder?
Bel ons voor het maken van een afspraak.