Aantal testamenten in de lift

Het CTR is een database waarin
(kandidaat-)notarissen testamenten registreren. De Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) beheert het register. Het CTR biedt geen inzage in de
inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een
testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Familierecht

Het notariaat heeft meer akten gepasseerd dan vorig kwartaal. Dit blijkt uit de
factsheet akten. Ook vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het
aantal akten toegenomen, met 5 procent. De grootste stijgingen zijn zichtbaar
in het familierecht. Naast het testament blijft vooral het levenstestament het
goed doen. Het aantal verklaringen van erfrecht neemt juist iets af: met 4
procent ten opzichte van vorig jaar.

Wilt u meer weten over het maken van een
testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.