UBO-register bedreigt privacy familiebedrijven

Na
de komende jaarwisseling moeten ondernemingen en rechtspersonen hun (in)directe
eigenaren laten registreren in het UBO-register. De Ultimate Beneficial Owner
(UBO) is namelijk de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of
rechtspersoon. Het register komt er om financieel-economische criminaliteit,
zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan. De
inschrijvingsplicht geldt voor personen met dan 25% van de aandelen heeft. Een
deel van de persoonsgegevens – naam en economisch belang van de UBO – wordt via
het register openbaar. Dat betekent dat gegevens van meer dan 277.000
familiebedrijven openbaar worden.

Ook werkgeversvereniging VNO-NCW vindt het voorgestelde register een te grote
inbreuk op de privacy van familiebedrijven.

Wilt
u meer weten over de gevolgen van het UBO-register voor u en uw
mede-aandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.