Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

Onlangs kreeg de rechtbank Den Haag
het verzoek om de vereffening van een dergelijke stichting te heropenen omdat
die na ontbinding nog verschillende keren als erfgenaam of begunstigde van een
legaat is aangewezen. 
Dat
verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet
alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of
gerechtigde tot het saldo meldt of van een tot dan toe onbekende bate blijkt.
In diei gevallen is er al sprake van een rechtsverhouding die dateert van voor
datum ontbinding. In dit geval – begunstiging na ontbinding – is daarvan geen
sprake. Wilt
u meer weten over de gevolgen van het oprichten of ontbinden van een stichting
of van het opnemen van een goede doelenstichting in uw testament? Bel ons voor
het maken van een afspraak.Dat verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo meldt of van ven een tot dan toe onbekende bate blijkt. In dei gevallen is er al sprake van een rechtsverhouding di dateert van voor datum ontbinding. In dit geval – begunstiging na ontbinding – is daarvan geen sprake.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het oprichten of ontbinden van een stichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.