Fiscaal gunstig lenen uit eigen BV wordt in toekomst begrensd

Nu is het nog een wetsvoorstel. Het kabinet wil gaan voorkomen dat dga’s (directeur-grootaandeelhouder) met dergelijke leningen zonder fiscale afrekening door de BV gerealiseerde winsten kunnen gebruiken. Dat leidt tot belastinguitstel of zelfs –afstel. De wet voorziet er in dat leningen voor de eigen woning buiten schot blijven. De wet zou per 1 januari 2022 in werking moeten treden.

In het huidige systeem kunnen ondernemers overtollig geld als lening uit de BV halen, zij halen dan geen loon of dividend uit de BV. Zo voorkomen zij belastingheffing. De nieuwe wet gaat uit van belastbaarheid op het moment dat de ondernemer over het geld kan beschikken. De dga moet dan belasting in box 2 betalen voor zover het geleende bedrag € 500.000 te boven gaat. Wel geldt er vanaf 2022 een uitzondering voor eigenwoningschulden, onder de voorwaarde dat er een hypotheekrecht aan de vennootschap is gekoppeld.


Wilt u meer weten over het lenen van gfeld uit uw eigen BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.