Gevolgen van zuivere aanvaarding vooraf controleren beperkt risico’s

Dat overkwam een zoon die de erfenis van zijn vader, een ondernemer, zuiver aanvaardde. De vader had zich borg gesteld voor de schulden van zijn onderneming. Vanzelfsprekend doet de zoon een poging om bij de rechter voor elkaar te krijgen dat hij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. Echter, tijdens de procedure daarover bleek dat hij op de hoogte was of had kunnen zijn van de schulden in de onderneming en van de borgstelling door zijn vader in privé. Dat betekent dat hij volledig aansprakelijk is voor de betreffende schulden en die zal moeten betalen aan de schuldeiser.

Naast dit aspect weegt ook zwaar of u na zuivere aanvaarding een verzoek tot beneficiaire aanvaarding binnen drie maanden na ontdekking van de schuld heeft gedaan. Als u dat niet heeft gedaan, bent u ook gehouden de schulden te voldoen.

Wilt u meer weten over zuivere en beneficiaire aanvaarding van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.