Grenzen aan aftrekbaarheid rente eigen woning

Als er geen sprake is van een schenking, dan zullen de
ouders aan het kind rente in rekening moeten brengen. Uiteraard moet de
leningovereenkomst schriftelijk vastgelegd worden en is het verstandig om het
kind hypothecaire zekerheid te laten stellen. Als de rente bij het kind fiscaal
aftrekbaar is lijkt het interessant om als ouders een zo hoog mogelijke rente
te rekenen. Vervolgens trekt het kind de rente af van de belasting en schenken
de ouders een deel van de ontvangen rente weer terug aan het kind. Hierdoor
ontstaat feitelijk een deels door de fiscus gefinancierde schenking. Om
begrijpelijke redenen vind de fiscus dit niet leuk en stelt grenzen aan de
hoogte van de door het kind te betalen rente.

Recent heeft de rechter zich gebogen over een zaak
waarin het kind 9% rente betaalde over de door ouders verstrekte, ongedekte
eigen woningfinanciering. In geschil is of de betaalde en overeengekomen rente
van 9% volledig aftrekbaar is als rente van schulden behorend tot de
eigenwoningschuld.
Volgens de belastinginspecteur was bij het sluiten van
de overeenkomst een geldlening met
hypothecaire zekerheid en een rentevaste periode van 15 jaar
een rente van 3% gebruikelijk. De rechtbank volgt de inspecteur daarin. Het
ontbreken van zekerheid rechtvaardigt volgens de rechter zonder meer een hoger
rentepercentage dan 3 (in dit geval 4,5%), maar een rentepercentage van 9 werd
door de rechter te hoog en onzakelijk geacht.

Verder speelde hier dat de zoon geen zekerheid wilde
verlenen om vermogen vrij te houden om te kunnen beleggen en dat de ouders, met
het oog op meer inkomen na pensionering, de voorkeur gaven aan een hoge
rentevoet in plaats van zekerheidstelling. Volgens de rechter is er dan ook
sprake van een ‘familielening’ in plaats van een eigenwoninglening.

Tegen het oordeel van de rechter is door de familie hoger
beroep ingesteld waarvan de uitspraak nog niet bekend is. U begrijpt dat
niemand zit te wachten op het voeren van procedures tegen de Belastingdienst. Loopt
u met het idee rond om uw kind te helpen met een lening voor aankoop van een
woning, maak dan vooraf een afspraak met ons kantoor. Wij zijn op de hoogte met
alle (fiscale) regels rond de eigen woning en kunnen u optimaal adviseren en de
nodige documenten voor u opstellen.