Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Het
CBS ziet tussen 2007 en 2014 wel een groei in het aandeel schenkingen aan
personen uit de minst vermogende huishoudens. Hun aandeel steeg van 5 procent
in 2007 naar 16 procent in 2014. In 2015 zakte het weer iets: naar 13 procent.

Hypotheek

Vanaf
2011 ging het vooral om ontvangers van schenkingen voor de eigen woning die
(onder andere) ingezet konden worden voor aflossing van de hypotheekschuld.
Deze ontvangers waren vaker minder vermogend omdat ze een relatief hoge
hypotheekschuld hadden. Het gaat in dit onderzoek uitsluitend over schenkingen
waarvoor aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Omdat de fiscale
afwikkeling van de schenkingen drie jaar kan duren, is 2015 het meest recente
verslagjaar waarover definitieve cijfers kunnen worden gepubliceerd.

Wilt
u meer weten over schenkingen aan uw kinderen, ook al bent u minder vermogend?
Bel ons voor het maken van een afspraak.