Kabinet onderzoekt nieuwe sociale rechtsvorm

Sociale ondernemingen zijn volgens het kabinet van belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid in binnen- en buitenland. Sociaal ondernemers kunnen op dit moment voor dezelfde (rechts)vormen kiezen als elke andere ondernemer. Het kabinet gaat nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel, waarvan de gevolgen op dit moment nog onvoldoende bekend zijn. Aanvullend onderzoek is daarom nodig.

Het ministerie van Economische Zaken gaat samenwerken met andere ministeries, waaronder Justitie & Veiligheid. De KNB heeft al aangeboden mee te denken over de nieuwe rechtsvorm.

Wilt u meer weten over passende rechtsvormen voor sociaal ondernemerschap? Bel ons voor een afspraak.