Onderzoek fiscus naar kwaliteit aangifte erfbelasting

Het ministerie van Financiën stelt wel dat de selectiewijze van de te controleren aangiften en de mate waarin de afgelopen jaren aangiften zijn gecontroleerd, niet in het onderzoek kunnen worden meegenomen. Dat komt omdat het selectie- en toezichtsbeleid niet openbaar is. Het onderzoek zal zich vooral richten op de grondslag van de schenk- en erfbelasting en de ontwikkeling daarvan. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het vormgeven van het nieuwe belastingstelsel.

Wilt u meer weten over erven en schenken in het algemeen of erf- en schenkbelasting in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.