Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparen

Allereerst vinden mensen het vaak een mooie gedachte dat ook de kleinkinderen iets van hen krijgen, zeker als de kleinkinderen in een levensfase zitten dat ze het geld goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een studie of aankoop van een woning. Wat veel mensen echter niet weten is dat er ook best veel erfbelasting kan worden bespaard door de kleinkinderen bij de nalatenschap te betrekken.

 

De vrijstelling voor erfbelasting van een kind bedraagt (in 2017) € 20.209. Dat is de meeste mensen wel bekend, maar minder bekend is dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt. Dit biedt de mogelijkheid om belasting te besparen, zeker als er meerdere kleinkinderen zijn.

Als u in uw testament aan ieder van uw kleinkinderen bedrag van de vrijstelling legateert, wordt (afhankelijk van de omvang van uw vermogen) zo’n € 2.000 tot € 4.000 per kleinkind aan erfbelasting bespaard. Zouden in plaats van uw kleinkinderen, uw kinderen ieder het bedrag van € 20.209 erven, dan zouden zij daarover 10 tot 20% belasting zijn verschuldigd ( afhankelijk van hun totale verkrijging), terwijl uw kleinkinderen tot maximaal het gemelde vrijgestelde bedrag vrij van erfbelasting kunnen verkrijgen. De besparing is nog groter als u bedenkt dat het bedrag rechtstreeks naar uw kleinkind gaat (dus één keer in de erfbelasting wordt betrokken) en niet eerst naar uw kind en vervolgens naar uw kleinkind (en dus twee keer in de erfbelasting wordt betrokken).

Is uw vermogen niet zo groot of is belastingbesparing niet uw hoofdmotief, dan kunt u uiteraard ook een kleiner bedrag dan de vrijstelling aan uw kleinkinderen legateren.

 

U kunt bepalen dat de kleinkinderen het door u gekozen bedrag één keer krijgen, bijvoorbeeld bij overlijden van de langstlevende, maar het kan ook twee keer, dus bij het overlijden van de eerste en bij het overlijden van de langstlevende. Vaak krijgen de kleinkinderen bij overlijden van de eerste grootouder een niet-opeisbare vordering op de langstlevende grootouder, waarop dezelfde regels van toepassing zijn als de vorderingen van de kinderen.

Bij overlijden van de langstlevende grootouder krijgen de kleinkinderen het geld uitgekeerd. Als uw kleinkinderen nog minderjarig zijn, zullen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het geld beheren totdat de kleinkinderen 18 jaar worden. Vanaf hun 18e kunnen de kleinkinderen vrij over het geld beschikken. Vindt u dit te jong en wilt u voorkomen dat uw kleinkind het geld niet goed zal besteden, dan kunt u in uw testament een bewind over het aan de kleinkinderen nagelaten instellen, waarbij u dan de ouders van uw kleinkind (of desgewenst een andere door u gekozen persoon) tot bewindvoerders benoemt. Dat betekent dat uw kleinkind alleen met toestemming van zijn ouders of een andere bewindvoerder over het geld kan beschikken. U kunt bepalen dat het bewind duurt totdat uw kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vaak kiest men voor een leeftijd van 21 of 23 jaar.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kleinkinderen in uw testament op te nemen, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.