Voorkom een vechtscheiding

In een dergelijke clausule kunt u afspraken vastleggen over hoe u met elkaar en met u beider bezittingen wilt omgaan en hoe u met elkaar zult communiceren. Ook kan daarin worden geregeld wat de termijnen zijn waarbinnen u beiden zult reageren op berichten en documenten. Dat soort afspraken is eenvoudiger te maken in tijden dat de relatie goed is. Een afzonderlijke paragraaf kan worden besteed aan kinderen.

 

Met de clausule kan tijd rekken en veel scheidingsleed zo goed mogelijk worden voorkomen.. Een garantie is het niet, maar een wel een belangrijke stap in de goede richting. U kunt er zelfs voor kiezen om naleving af te dwingen met boeteclausules.

 

Wilt u meer weten over samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of scheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.