Kwalificatie als belanghebbende bij ontslag bestuurders stichting op basis van strikte regels

Wie
belanghebbende is, moet uit de aard van de procedure en de wettelijke
bepalingen daarover worden afgeleid. Om dat te kunnen doen, geldt in de rechtspraak
de zogenaamde tweekringenleer. Wie daarin tot de eerste of de tweede kring
behoort, kwalificeert als belanghebbende. Tot de eerste kring behoren mensen
die direct in hun eigen belang worden getroffen en daarvoor moeten kunnen
opkomen. Tot de tweede kring behoren mensen die bij het onderwerp in de
procedure zodanig in hun belang worden getroffen, dat daarmee ook die persoon
belang heeft om daarin ook inbreng te hebben.

Om
alle twijfels weg te nemen over de kwalificatie van een belanghebbende, kunt u
het begrip het beste in de statuten definiëren.

Wilt
u meer weten over belanghebbenden in en bij uw stichting? Bel ons voor het
maken van een afspraak.