Dit jaar nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief aan de
Tweede Kamer. In het voorgestelde alternatief wordt aan alle eenmanszaken een
nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld gebruiken voor
vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond
identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Staatssecretaris Snel is
tevreden dat er een alternatief is bedacht: “Ik ben het eens met de AP dat het
gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer onwenselijk is. Het is
daarom goed dat er een werkbare oplossing gepresenteerd is die de privacy van
ondernemers beschermt en tegelijkertijd de heffing van de btw verzekert.”

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij
eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen administratie
en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers
van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het
nieuwe nummer overweg kunnen.

1,3 miljoen eenmanszaken

De ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland
vermelden het btw-identificatienummer op hun facturen en hun website. Dat
nummer bevat hun BSN. Het BSN is een vertrouwelijk nummer bestemd voor
communicatie tussen burger en overheid en moet niet openbaar worden gemaakt, zo
stelt de AP. Hij verplicht de Belastingdienst voor 1 januari 2020 met een
alternatief te komen.

Een in september benoemde driekoppige commissie
onderzocht op verzoek van staatssecretaris Snel hoe het gebruik van het BSN in
het btw-identificatienummer beëindigd kon worden. Hierbij was het ook van
belang dat de heffing van de btw niet in gevaar komt.

Factuurvariant

Aanvankelijk leek dat pas mogelijk bij de invoering
van een nieuw ict-systeem voor de btw. De commissie onderkent ook dat een nieuw
ict-systeem een structurele oplossing moet bieden voor het nummerprobleem, maar
komt met een variant (de factuurvariant) die de periode overbrugt tot dit
nieuwe systeem gerealiseerd wordt. Naar het oordeel van de commissie is deze
factuurvariant voor 1 januari 2020 in te voeren.

In de interne systemen van de Belastingdienst blijft
het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer in gebruik. Dat kan ook omdat het
hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld.
Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij
contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar
het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst
ongestoord verlopen.