Levenstestament niet altijd bestand tegen bewind of mentorschap

Dat blijkt maar weer eens uit enkele recente rechterlijke uitspraken. Zo kan een aanleiding zijn dat een ouder regelmatig verbintenissen aangaat die achteraf moeten worden ongedaan gemaakt moeten worden vanwege wilsonbekwaamheid. Kortom, omdat de geestelijke toestand van de ouder er voor zorgt dat deze de consequenties van zijn of haar handelen niet kan overzien.
De aanleiding kan ook liggen in het feit dat kinderen het onderling niet eens worden over al dan niet vermogensrechtelijke beslissingen. Een nog triester voorbeeld is wanneer een van de kinderen de ouder onder druk blijkt te zetten om regelmatig geld op zijn of haar rekening te storten. De niet uitputtende lijst van voorbeelden kan nog worden aangevuld met de situatie waarin kinderen het niet eens worden over het antwoord op de vraag waar de ouder moet (gaan) wonen of welke zorg deze krijgt of nodig heeft.

Als er een levenstestament is opgesteld is er in principe geen reden om een bewind of een mentorschap in te stellen. Desondanks zijn er toch situaties zoals bovenstaande waarin dat wel gewenst en mogelijk blijkt te zijn.

Wilt u meer weten over het instellen van bewind of mentorschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.