Minder huwelijken, meer huwelijkse voorwaarden


Het aantal huwelijken en geregistreerd partnerschappen is juist afgenomen als je het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met dat van 2018. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen

In 2018 daalde het aantal huwelijkse voorwaarden nog. In heel 2018 zijn 4.774 minder huwelijkse voorwaarden gemaakt dan in 2017: een daling van bijna 30%. De daling van het aantal huwelijkse voorwaarden leek een gevolg van de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen die 1 januari is ingegaan. Toekomstige echtgenoten weten de gang naar de notaris nu weer beter te vinden. De Nederlandse vereniging voor burgerzaken (NVvB) doet vanwege deze cijfers nader onderzoek naar deze trend. De vereniging vraagt medewerkers van burgerzaken wat hun ervaring is en hoe de voorlichting hierover is.


Werking na overlijden

Ook cijfers van het Centraal Testamentenregister laten een stijging zien. Hierin worden huwelijkse voorwaarden ingeschreven waarin een beschikking des doods is opgenomen. Dat zijn bepalingen die pas gelden als één van de echtgenoten overlijdt. Het aantal steeg van 557 in 2018 naar 669 in 2019, een stijging van 17%.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.