Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023

De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou

gelden, is door het ministerie van Financiën verlengd tot 1 januari 2023.

Achterstand bij KVK

De tijdelijke regeling voor het UBO-register (ultimate beneficial owners) werd ingesteld vanwege de grote piek in opgaven voor het register en de benodigde verwerkingstijd bij de Kamer van Koophandel (KVK) als gevolg daarvan. De deadline voor opgaven was eind maart van dit jaar en de verwachting was dat de piek in registraties voor september wel zou zijn weggewerkt.

Minister Kaag van Financiën informeerde de Tweede Kamer daarover in een Kamerbrief half april jl. “In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven”, aldus Kaag. “Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand an de bevestigingsmail van de KVK.”

Werkvoorraad wegwerken

Inmiddels is de inschatting dat, hoewel opgaven die voor de deadline zijn gedaan grotendeels in september zijn verwerkt, het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad is afgehandeld. Dat komt onder meer omdat ook in de weken na de deadline nog een groot aantal opgaven is ontvangen.

Mede om te waarborgen dat nieuwe dienstverlening doorgang kan vinden (ook voor juridische entiteiten die pas na de deadline opgave hebben gedaan), is besloten de termijn van de tijdelijke regeling te verlengen tot 1 januari 2023. Om duidelijkheid te bieden is bewust gekozen voor een ruimere termijn dan naar verwachting nodig zal zijn, aldus het ministerie.

Het UBO-register is in de hele Europese Unie ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Recent bleek een flink deel van de grootste Nederlandse familiebedrijven nog niet te vinden in het register.

(Bron: Accountant.nl, 28 juli 2022)