Naleven van huwelijkse voorwaarden bespaart problemen

Ben u getrouwd na 1 januari 2018 zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Dan geldt voor u de nu wettelijke ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Uw bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven van u in privé. Bezittingen en schulden van na het trouwen worden gezamenlijke bezittingen en schulden. Schenkingen of erfenissen die vóór en tijdens uw huwelijk aan u toevallen zijn van u privé. Dat kan alleen anders zijn als de overledene of de schenker anders heeft bepaald.

Schuldeisers kunnen u aanspreken op betaling van schulden, zij kunnen daarvoor zelfs goederen late verkopen. Wilt u dat allemaal niet, dan zijn huwelijkse voorwaarden een uitkomst. U kunt zowel vóór als tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen. Dat laatste gebeurt nogal eens om te zorgen dat zakelijke schuldeisers van uw ondernemende echtgenoot geen verhaal op uw privévermogen kunnen uitoefenen. Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld waarin is vastgelegd dat er geen gemeenschap van goederen is.

Naleven

Met uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt voorkomen dat ondernemingsvermogen beschermd is bij echtscheiding en privévermogen van de echtgenoot beschermd is bij faillissement.
Deze koude uitsluiting wordt nogal eens gematigd met een zogenaamd verrekenbeding. Dat kan een periodiek verrekenbeding zijn, waarbij echtgenoten eens per jaar onderling verrekenen hetgeen van ieders inkomen overblijft. Het kan ook een finaal rekenbeding zijn, waarbij aan het eind van het huwelijk (echtscheiding of overlijden) de waarde van het vermogen geheel of deels wordt verdeeld.

Het komt maar al te vaak voor dat bij een periodiek verrekenbeding partners verzuimen om jaarlijks te verrekenen. Dan missen de huwelijke voorwaarden hun doel en moet de niet-ondernemende echtgenoot maar bewijzen welke goederen privé zijn, zodat deze niet in het faillissement worden betrokken. Dat lukt dan meestal niet met alle gevolgen van dien. Naleving is van groot belang: daadwerkelijk verrekenen en een goede administratie voeren.
Zonder dat moet aan het einde van het huwelijk alsnog worden verrekend. Die verrekening gaat veel verder dan wat hiervoor is geschetst. U kunt dan op een veel hoger nadeel uitkomen omdat het resultaat dat behaald is met het niet verrekende vermogen moet worden verrekend.

Vaststellingsovereenkomst

Heeft u tot nu toe verzuimd om de huwelijkse voorwaarden na te leven? Er is nog een ontsnappingsroute. U kunt een vaststellingsovereenkomst laten opstellen. U kunt daarin kiezen om het te verrekenen bedrag alsnog uit te betalen of om een vordering vast te leggen. Daarmee kunt u ongewenste gevolgen niet-naleving nog voorkomen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden in het algemeen en verrekenbedingen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak..