Positie schuldeisers bij turboliquidatie behoeft verbetering

Wat is turboliquidatie? De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een besloten vennootschap. De bestaande wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is bedoeld om misbruik van niet-actieve (slapende) rechtspersonen te voorkomen. Een niet-actieve vennootschap kan via een turboliquidatie worden opgeheven bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar turboliquidaties en geconcludeerd dat het merendeel (80%) van de turboliquidaties gaat om boedels zonder baten en zonder fiscale schulden. Toch is er een risico op misbruik van deze mogelijkheid, hoewel er nauwelijks sprake is malafide turboliquidaties. De Minister wil de wettelijke mogelijkheid van een turboliquidatie behouden.

Schuldeisers beschermen

Bij een turboliquidatie met achterlating van schulden moet volgens de Minister evenwel de positie van schuldeisers worden verbeterd. Schuldeisers krijgen meer mogelijkheden tot beoordeling of zij al dan niet worden benadeeld en meer mogelijkheden om daar stappen te ondernemen om dat teniet te doen.
Er wordt gedacht aan verplichte deponering van een slotbalans met een bestuursverklaring waarom baten ontbreken, het algemeen bekendmaken van de voorgenomen turboliquidatie en het deponeren van jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren.
Volgend jaar treedt het hele wetgevingstraject in werking.

Wilt u meer weten over turboliquidaties? Bel ons voor het maken van een afspraak.