Niet aan later huwelijk aangepast testament blijft geldig

Testamenten die niet zijn aangepast naar een veranderde situatie hebben soms onbedoelde effecten. Bijvoorbeeld als degene die het testament heeft laten opstellen, na ontbinding van dat huwelijk hertrouwt en toch kinderen krijgt. Dat bleek onlangs in een dergelijke zaak voor de rechter.

Het ging om een oud testament waarbij de kinderloze erflater zijn echtgenote tot enig erfgename heeft benoemd onder de voorwaarde dat wanneer het huwelijk voor die tijd zou zijn ontbonden, zijn broer enig erfgenaam zou zijn. De erflater is na de echtscheiding hertrouwd en heeft enkele kinderen gekregen, maar zijn testament niet herroepen of aangepast. Daarom bleef de broer enig erfgenaam en erfden de kinderen niet

Om te bepalen wie erfgenaam geldt dat feiten en omstandigheden die zich na het maken van het testament voordoen, alleen meetellen als de erflater bij het maken van het testament rekening heeft gehouden met dergelijke feiten en omstandigheden. In deze zaak biedt de tekst van het testament geen ruimte voor uitleg waarbij de tweede echtgenote en – als die niet meer zou leven – hun kinderen erfgenaam zouden zijn. Er is in het testament namelijk niet geregeld dat de broer geen erfgenaam zal zijn als de erflater na echtscheiding of vooroverlijden van diens eerste vrouw hertrouwt en nog kinderen krijgt.

Wilt u meer weten over herroeping of aanpassing van uw testament? Bel ons voor een afspraak.