Koop van bij woning behorende grond scheelt 6% overdrachtsbelasting

Twee procent of acht procent overdrachtsbelasting. Het verschil kan aanzienlijk zijn en is voor kopers soms aanleiding om alles uit de kast te trekken om in aanmerking te komen voor het lage tarief. Bijvoorbeeld een poging om een gelijktijdig met de woning gekocht stuk grasland als “aanhorigheid” te laten kwalificeren. Dat zou zes procent overdrachtsbelasting schelen over die grond. Starters zouden nog meer voordeel hebben, omdat zij 0% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Van aanhorigheid is sprake als de grond op het moment van koop naar objectieve maatstaven tot de woning behoort, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Dat geldt ook als er sprake is van aanhorigheden die tot de woning gaan behoren. Het doet niet ter zake of de koper bij de koop de bedoeling heeft om de betreffende grond als aanhorigheid te gaan inrichten of gebruiken. Ook trucs als het verwijderen van afscheiding tussen de woning en het perceel grasland gaat niet werken. Daarmee is het grasland nog niet per definitie dienstbaar aan de woning.

Wilt u meer weten over aanhorigheden en de overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.