Notariaat benadrukt rol notaris bij digitale nalatenschap

De vraag rees of de digitale nalatenschap niet buiten de notaris om geregeld kan worden. Hoe het ook zij, in ieder geval moet er wel iets moet worden geregeld: voorlichting en/of een wetswijziging.
D66 en VVD willen waarschijnlijk wetgeving die het voor nabestaanden mogelijk maakt toegang te krijgen tot de social media-accounts van een overledene. Hoewel de digitale nalatenschap van mensen volgens hen steeds groter wordt, staat daarover niets in de wet. Erfgenamen of de executeur moeten kunnen besluiten wat er met accounts gebeurt. Daarnaast moet worden gewerkt aan de bewustwording bij mensen. De politieke partijen kijken nu of wetgeving echt nodig is. Deze zomer was de KNB al informeel in gesprek geweest met Kamerleden over dit onderwerp.

Op www.notaris.nl, de consumentenwebsite van de KNB, worden op een speciale pagina over digitale nalatenschap de mogelijkheden uitgelegd en tips gegeven.
Wilt u meer weten over digitale nalatenschappen? Bel ons voor een afspraak.