Rechtsgevolgen echtscheiding anders dan bij scheiding van tafel en bed

Wat
gebeurt er als in eerste instantie door de rechter een verzoek tot scheiding
van tafel en bed toegewezen krijgt en na toewijzing in hoger beroep vraagt om
wijziging daarvan in een echtscheiding? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft
recent uitgesproken dat een dergelijk verzoek niet kan worden beoordeeld als een
verzoek om het eerste verzoek aan te passen in een verzoek tot echtscheiding.
Bij scheiding van tafel en bed spreekt de rechter de scheiding van tafel en bed
uit, stelt de hoofdverblijfplaats van kinderen vast en een voorlopige zorgregeling
tussen – meestal – de man en de
kinderen.

Als
partijen de rechter vragen om scheiding van tafel en bed uit te spreken en dat
verzoek gehonoreerd wordt, is er geen basis voor hoger beroep. Anders zou het
geweest zijn als een van beide partners in die procedure ook zou hebben
verzocht echtscheiding uit te spreken. Dan is hoger beroep mogelijk. Voorkeuren
bij nader inzien zijn geen basis voor hoger beroep

Een
scheiding van tafel en bed heeft andere rechtsgevolgen dan een echtscheiding. Als
na de uitspraak tot scheiding van tafel en bed partijen dat willen omzetten
naar volledige echtscheiding zullen zij of een van hen daartoe een procedure
moeten starten.

Wilt
u meer weten over de rechtsgevolgen van scheiding van tafel en bed of
echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.