Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

Dat
klinkt misschien niet logisch, maar dat heeft te maken met het aanvullend
karakter van de bijstand. Als namelijk blijkt dat gedurende de
uitkeringsperiode wel middelen beschikbaar waren, maar de bijstandsgerechtigde
in die periode niet over die middelen kan beschikken, is dat een
terugvorderingsgrond in de wet. Als de ouders een langstlevendetestament hadden
laten opstellen, ontstaat de aanspraak voor de uitkerende instantie op een
erfdeel op het moment dat één van de ouders overlijdt. Echter, die aanspraak kan
pas te gelde worden gemaakt vanaf het moment dat de andere ouder overlijdt en
de betreffende erfgenaam over de nalatenschap kan beschikken.

Wilt
u meer weten over de gevolgen voor bijstand als u erfgenaam bent? Bel ons voor
het maken van een afspraak.