Ver voor huwelijk afgesloten huwelijkse voorwaarden zijn geldig

Wat nu als de huwelijkse voorwaarden op dat moment nog niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister? Het discussiepunt wordt helemaal duidelijk in een recente zaak over huwelijkse voorwaarden die elf jaar voorafgaand aan het huwelijk zijn afgesloten en niet in het Huwelijksgoederenregister zijn ingeschreven.
Na
overlijden van een van de echtgenoten ontstaat de vraag voor de erfgenamen of
er in dit specifieke geval de niet geregistreerde huwelijkse voorwaarden als
uitgangspunt moeten worden genomen dan wel gemeenschap van goederen.

De
rechter vindt de tijdspanne tussen het afsluiten van de huwelijkse voorwaarden
en voltrekking van het huwelijk niet relevant. De vraag is of partijen in die
tussentijd de huwelijkse voorwaarden formeel hebben opgeheven. Als dat niet het
geval is, blijven ze gewoon geldig. Het enige verschil is dat de huwelijkse
voorwaarden niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Die kunnen er immers
niets van in de openbare registers vinden.

Er
hoeft volgens de rechtbank Noord-Holland geen sprake te zijn van een huwelijk op
korte termijn na het afsluiten van de huwelijkse voorwaarden om die te laten
werken. Dat zou betekenen dat samenwoners die een samenlevingscontract gaan
opstellen, ook tegelijkertijd alvast – weliswaar in een afzonderlijke akte –
huwelijkse voorwaarden kunnen afsluiten.

Uiteraard
is het laatste woord hierover nog niet gesproken. Hoger beroep moet uitwijzen
of deze redeneringen juridische stand houden.
Wilt
u meer weten over het afsluiten van huwelijkse voorwaarden?