Rekening-courantschuld bij BV valt soms buiten verrekenbeding bij echtscheiding

Veel ondernemers hebben in privé een rekening-courantverhouding met hun BV. Het opgenomen bedrag wordt in veel gevallen gebruikt om de kosten van huishouding te betalen. De vraag is of bij echtscheiding in een finaal verrekenbeding die schuld als vermogen van de ondernemer moet worden meegenomen bij het bepalen van het privévermogen van de ondernemer.

De rechter zal evenwel altijd bekijken hoe partners zich tijdens het huwelijk hebben gedragen wat betreft de besteding van inkomsten en vermogen. De niet-ondernemende partner mag er in principe van uitgaan dat wanneer in het bedrijf van de ondernemende partner voldoende reserves aanwezig zijn, de BV het toelaat om de vrije reserves als dividend uit te keren ter aflossing van de rekening-courantschuld. Het is dan van belang dat de BV in staat is om dividend uit te keren. Als dat het geval is – en in lijn met dividenduitkeringen uit eerdere jaren – is het alleszins redelijk om daarmee de rekening-courantschuld af te lossen, en deze dus niet mee te tellen als schuld in het vermogen van de ondernemende partner.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten in een rekening-courantverhouding met uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.