Risico’s voor samenwoners aan en/of rekening

Soms laten samenwoners al hun financiële verkeer via een en/of rekening lopen, zonder dat zij nog eigen betaal- of spaarrekeningen aanhouden. Dat kan tot flinke problemen leiden als zij uit elkaar gaan. De vraag is dan namelijk van wie welk deel van het saldo is als een van beiden meer aan het saldo heeft bijgedragen dan de ander.

Het Gerechtshof heeft hier antwoord op gegeven in een zaak waarin alle inkomsten en uitgaven via de en/of rekening verliepen en er werd gespaard op een gezamenlijke spaarrekening. Niet werd bijgehouden in welke verhouding partners hieraan bijdroegen. En op welk deel van het overschot voor wie zou zijn. Dat alles gebeurde wel binnen de kaders van het samenlevingscontract, namelijk bijdragen naar rato van ieders inkomen.

Wat echter ook in het samenlevingscontract was opgenomen is de afspraak dat zij ieder voor de helft gerechtigd zijn in het saldo van de rekeningen. Dat is een praktische bepaling waarmee moeizame jaarlijks verrekeningen achterwege kunnen blijven. De keerzijde is dat bij ongelijke inbreng het meerdere boven de kosten van huishouding ook gezamenlijke eigendom wordt en aan elk van de partners voor de helft toekomt.

Wilt u meer weten over het uitsluiten van dergelijke risico’s in een samenlevingscontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.