Schenkingen in fase voor overlijden vereisen notariële toets

Het is bepaald geen uitzondering dat een langstlevende ouder gedurende de laatste periode van zijn of haar leven aan een van de kinderen forse schenkingen doet, meestal aan een kind dat bank- en andere zaken voor die ouder regelt. In de praktijk blijkt dan nogal eens dat de schenkingen door misbruik van omstandigheden tot stand zijn gekomen.

Uit omstandigheden en documenten kan namelijk blijken dat er al enige tijd sprake was van een afnemende geestestoestand of andere factoren die de ouder afhankelijk en ook beïnvloedbaar hebben gemaakt. Voor het kind waarvan de ouder dan afhankelijk wordt – niet alleen met bankzaken maar als contactpersoon met zorg- en andere instanties – kan de verleiding dan te groot worden om hieruit voordeel te behalen die de overige kinderen niet zullen hebben.

Van het kind mag in dat geval worden verwacht dat die zorgvuldig handelt in het kader van het gevoerde beheer. In dat kader mag ook worden verlangd dat het kind bij voorgenomen grote schenkingen in die periode een notaris zou die met de ouder in een gesprek onder vier ogen diens wensen had kunnen vastleggen. Dit om een objectieve toetsing mogelijk te maken of de vermogensoverdracht van ouder naar kind ook de wens was van de ouder was en of die de reikwijdte van zijn of haar handelen heeft kunnen overzien.

Wilt u meer weten over schenkingen in de laatste fase van uw leven of in het leven van uw ouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.