Samenlevingscontract zonder maximumtermijn onderhoudsverplichting riskant

De wettelijke bepalingen over onderhoudsverplichtingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op een wettelijke alimentatieverplichting. De wettelijke maximumtermijn voor alimentatie – twaalf jaar – geldt daarom ook niet voor samenwoners.

Op een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gaan uit van redelijkheid en billijkheid. Om vast te stellen of iets redelijk of billijk is, is de rechter nodig. Die zal in het algemeen bij uitspraken daarover de nodige terughoudendheid te betrachten. Als u een dergelijke onderhoudsverplichting aangaat of bent aangegaan, hangt het dan ook van de feiten en omstandigheden af om de rechter te bewegen om de onderhoudsverplichting na een bepaalde periode te laten eindigen, ok al heeft u geen maximumtermijn afgesproken.

Wilt u meer weten over het opstellen van een juridisch complete samenlevingsovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.