Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voeren, is het erg handig om de afspraken die daarvoor gelden goed vast te leggen. Het is dan ook voor derden duidelijk hoe er met elkaar dient te worden omgegaan.

Een samenwerkingsovereenkomst of een VOF (Vennootschap Onder Firma) contract kan dan uitkomst bieden en helderheid verschaffen. Als u niets regelt kunnen makkelijk problemen ontstaan in geval van ruzie, arbeidsongeschiktheid, faillissement, echtscheiding of overlijden. Het is bijvoorbeeld heel erg vervelend om, als er sprake is van een bedrijf dat door vader en zoon wordt gedreven, in geval van overlijden van de vader opeens alle erfgenamen aan tafel zitten. Dat is eenvoudig op te lossen met een voortzettingsbeding, waarin u regelt hoe en tegen welke voorwaarden het bedrijf mag worden overgenomen door, in dit geval de zoon.

Moet de waarde gelijk worden uitbetaald, of mag dat in termijnen? Voor de voortzetter vaak een essentieel gegeven (als alles direct moet worden betaald is er vaak geen onderneming meer over). Als die zoon dan vervolgens het bedrijf heeft overgenomen mag hij dat dan op heel korte termijn het bedrijf met een grote winst doorverkopen? Dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn. Het is heel eenvoudig dat met een passend beding op te lossen.

Naast deze bedingen staan de onderneming en de wereld ook niet stil, het is zaak om regelmatig naar eerder gesloten overeenkomsten te kijken en deze aan te passen op de nieuwste ontwikkelingen. Voldoen de overeenkomsten nog, zijn de overeenkomsten nog steeds passend voor de huidige situatie?