Terugvordering bijstand dreigt ondanks tweetrapsmaking in testament

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en in die periode een erfenis ontvangt, doet er goed aan zich te realiseren dat vanaf de sterfdatum van degene die de erfenis nalaat recht op bijstand meer bestaat. Ook als de overledene eerstervende van een echtpaar is, vervalt het recht op bijstand. Dat kan betekenen dat pas bij het overlijden van de langstlevende wordt opgemerkt dat het recht op bijstand al eerder was geëindigd. Met alle problemen van dien, zoals terugvordering van de bijstand over die periode.

Volgens de wet die hierop van toepassing is, de Participatiewet, is het tijdstip van het overlijden van de erflater het tijdstip waarop de aanspraak op het erfdeel ontstaat bepalend. Het maakt dan ook niet uit als de erflater een tweetrapsmaking in zijn of haar testament heeft opgenomen. Een tweetrapsmaking is een bepaling in het testament waarin staat dat alleen de partner tot erfgenaam wordt benoemd en de kinderen pas erven van hun eerst overleden ouder op het moment dat beide ouders zijn overleden. De langstlevende ouder hoeft dan nog geen erfbelasting te betalen over eventuele kindsdelen.

Als het recht op de erfenis is bepaald in een testament waardoor de aanspraak op de erfenis voortkomt uit zijn overlijden, is de erfenis op grond van een tweetrapsmaking gelijk aan een erfenis op grond van een langstlevende testament. Dat bij een tweetrapsmaking direct na het overlijden een voorwaardelijk recht ontstaat, staat voor de Participatiewet gelijk aan het ontstaan van een aanspraak op een erfenis bij een langstlevende testament. Het maakt daarbij voor diezelfde wet ook niet uit dat erfgenamen bij een langstlevende testament zeker zijn van hun erfdeel en bij een testament met een tweetrapsmaking niet. Het gaat in deze situatie niet om het mogelijk verschil in omvang van de erfenis maar op het ontstaan van het recht daarop.

Helaas betekent toepassing van de Participatiewet dat de kosten van bijstand pas kunnen worden teruggevorderd nadat beide ouders van het bijstandsgerechtigde kind zijn overleden en het kind feitelijk de beschikking heeft gekregen over zijn deel van de nalatenschap.

Wilt u meer weten over de risico’s van terugvordering van bijstand bij het overlijden van een van uw ouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.